Info vedr. foreningers generalforsamlinger i en tid med Corona-virus

I Hvidovre Ishockey Klub har vi, som tidligere skrevet, valgt at udskyde årets ordinære generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal være afholdt inden udgangen af april.

En udskydelse er hvad der anbefales. Det kan man læse mere om her. 

Så snart forholdende tillader det, vil der blive indkald til ordinær generalforsamling med den indkaldelsesfrist, som fremgår af klubbens vedtægter.

Info om ordinær generalforsamling

På grund af omstændighederne omkring Covid-19, har vi valgt at udskyde vores ordinære generalforsamling.
Den var oprindeligt planlagt til den 22. april kl 18.

Da der fortsat er usikkerhed om hvornår hallen åbner og ligeledes usikkerhed om forsamlingsfriheden genindføres til et niveau, hvor vi kan samles, har vi valgt at afvente med at sende en indkaldelse ud.
Den skal rettidigt sendes ud 3 uger før generalforsamlingen.
Så snart vi har vished for at vi kan samles vil indkaldelsen blive sendt ud.
Indtil da håber vi alle er ved godt helbred og mod og at vores medlemmer får selvtrænet så de kan stå godt rustet til en ny sæson.

Dbh
Bestyrelsen
HvIK