Støt Hvidovre Ishockey Klub, hver gang du tanker

Hvidovre Ishockey Klub har en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Hvidovre Ishockey Klub, hver gang du tanker.

Du støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra at støtte – OK betaler hele beløbet.

Få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten.

Har du allerede et OK Benzinkort?

Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt få det tilknyttet vores klub. Du skal bare ringe til OK på 70 10 20 33 og oplyse vores klubnavn og dit kortnummer, så støtter du Hvidovre Ishockey Klub.

Støt lokalsporten ekstra meget

Støt ekstra med OK Mobil

Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement, hver gang du tanker en liter. Du kan frit vælge den OK Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst (dog ikke OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte til vores klub på www.ok.dk/lokalsporten/mobil

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på kontakt@hvik.dk

 

Forsikring – vigtig info

Det er medlemmets eget ansvar at sikre sig, at man har de fornødne forsikringer tegnet og på plads såvel hjemme som ved deltagelse i udlandet.

Hvidovre Ishockey klub har ikke forsikringer, der dækker det enkelte medlem, hverken i Danmark eller udlandet.

Opholder man sig uden for Danmarks grænser i Europa – uanset hvor – er man pr. 1. august 2014 kun dækket gennem det Blå sygesikringskort

Det skal man selv bestille – dette gælder nu også når man blot er i Sverige!

Udenfor Europa skal der altid tegnes en særlig forsikring, givet den forsikring man selv har ikke dækker hele verden eller det bestemte land der besøges.

Det er en klar anbefaling at hver enkelt spiller tegner sin egen fritids- ulykkeforsikring incl. farlig sport. Rådfør jer med jeres forsikringsselskab.

Ordensregler for ophold i og omkring omklædningsrummene

Hvidovre, 17. januar 2014

Grundet er stort antal henvendelser fra halinspektøren over vores medlemmers færden i og omkring omklædningsrummene i hallen i forbindelse med træning og kampe, har bestyrelsen udarbejdet nogle klare retningslinjer for, hvad medlemmerne ikke må gøre, og hvad konsekvensen er, hvis man gør det.

Det er derfor vigtigt, at alle spillere og forældre for læst vedhæftede fil. Retningslinjerne er gældende fra dags dato og de hænger ligeledes i alle omklædningsrummene.

Det er meget vigtigt, at vi i fællesskab får skabt nogle gode vaner hos vores medlemmer i forhold til, hvordan vi opfører os i forbindelse med vores færden i omklædningsrummene.

Ordensregler

Ordensregler for trænere, ledere, spillere og forældre i forbindelse med omklædning og
ophold på spillergangen.

1) Ishockeystave skal stilles på spillergangen eller i forrummet til omklædningsrummet. Det er
forbudt at have stave inde i omklædningsrummet.

2) Alt boldspil (bolde, puck, tape eller lignende) er forbudt i omklædningsrummet og på
spillergangen.

3) Vandkamp m.v. er forbudt i omklædningsrummet.

4) Omklædningsrummet efterlades altid i pæn stand, senest 30 minutter efter holdets aktivitet
er afsluttet. Gulvet fejes og affald smides i skraldespanden.

Brud på ordensreglerne vil resultere i hjemsendelse. Sker overtrædelsen af ordensreglerne
efter træning, vil man ligeledes blive sendt hjem og man vil blive udelukket for den kommende
træning eller kamp.

Det er en træner- og holdlederopgave at sikre at ovennævnte ordensregler overholdes.

Ved gentagne overtrædelser af samme person, vil sportsudvalget tildele personen en
karantæne.

I tilfælde af hærværk på brusere, installationer, inventar eller andet, vil skadevolderen, udover
en skærpet karantænestraf, blive mødt med et eventuelt erstatningskrav på det ødelagte.

Ordensreglerne gælder også for gæstende hold.