HvIK Indkaldelse til ordinær generalforsamling marts 2014 (opdateret tidspunkt)

Hvidovre den 13. januar 2014.

Til alle medlemmer af Hvidovre Ishockey Klub.

Bestyrelsen indkalder herved alle medlemmer til den ordinære generalforsamling mandag den 31. marts 2013 kl. 19:30 (bemærk opdateret tidspunkt). Generalforsamlingen afholdes i Frihedens Idræts Center, Teatersalen.

Indkaldelsen sker med henvisning til § 9 i klubbens vedtægter. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden hvik.dk.

Dagordenen i henhold til vedtægternes § 10:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsrapport (inklusiv det reviderede regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens overordnede budgetforslag for den kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Se dagsorden med indkomne forslag her
Dagsorden 2014

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer i henhold til vedtægternes § 9 fra kl. 18.30.

Forslag til punkt 5 skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende mail bent.axel.17@gmail.com senest to uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 9.

Det reviderede regnskab og samtlige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, stilles til rådighed for medlemmerne på hvik.dk under ‘medlemslogin’ senest en uge før generalforsamlingens afholdelse jf. § 9.

Mangler du et kodeord til hjemmesidens lukkede del kan du kontakte Jesper Bønløkke på kontakt@hvik.dk

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Hvidovre Ishockey Klub.

One thought on “HvIK Indkaldelse til ordinær generalforsamling marts 2014 (opdateret tidspunkt)

  1. Pingback: Info fra Hvidovre Ishockey Klub | Hvidovre Ishockey Klub

Skriv et svar