Indkaldelse til generalforsamling 2021

Hvidovre den 4. maj 2021

Til alle medlemmer af Hvidovre Ishockey Klub

Bestyrelsen indkalder herved alle medlemmer til ordinære generalforsamling onsdag den 2. juni kl. 18.00. Generalforsamlingen afholdes i teatersalen, Frihedens Idrætscenter.
Indkaldelsen sker med henvisning til § 9 i klubbens vedtægter. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden.

Dagsordenen i henhold til vedtægternes § 10:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsrapport (inklusiv det reviderede regnskab) for det forløbne år til
godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens overordnede budgetforslag for den kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Dørene er åbne fra kl. 17.00 for alle medlemmer i henhold til vedtægternes § 9.
Forslag til punkt 5 skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende mail kontakt@hvik.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 9.

Det reviderede regnskab og samtlige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, stilles til rådighed for medlemmerne på klubbens hjemmeside hvik.dk under ‘medlemslogin’, senest en
uge før generalforsamlingens afholdelse jf. § 9. Mangler du kodeordet til hjemmesidens lukkede del kan du skrive til kontingent@hvik.dk

Afholdelse af generalforsamling er med forbehold for, at de gældende Covid19-restriktioner tillader det.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Hvidovre Ishockey Klub

Hent indkaldelse som pdf