Info vedr. foreningers generalforsamlinger i en tid med Corona-virus

I Hvidovre Ishockey Klub har vi, som tidligere skrevet, valgt at udskyde årets ordinære generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal være afholdt inden udgangen af april.

En udskydelse er hvad der anbefales. Det kan man læse mere om her. 

Så snart forholdende tillader det, vil der blive indkald til ordinær generalforsamling med den indkaldelsesfrist, som fremgår af klubbens vedtægter.