Mandefald i bestyrelse og sportsudvalg

Det er med beklagelse, at bestyrelsen må meddele at Peter Thomsen trækker sig fra bestyrelsen pga opståede uenigheder i den sportslige retning for HvIK herunder som følge af, at Bjarke Glashoff stopper i HvIK.

Som I alle ved har Peter været en utrættelig arbejdskraft, som bestyrelsen og hele klubben har været utrolig afhængige af. Peter har desuden på bedste vis bidraget til at sætte retningen i bestyrelsen med et stort hjerte og engagement for HvIK. Hvordan vi skal klare os uden Peter står endnu ikke helt klart for os.

Vi kan samtidig oplyse, at sportsudvalget for nuværende er nedlagt. Det skyldes, at Peter Hansen udtrådte medio september af personlige årsager. Michael Petersen udtræder som følge af, at Bjarke Glashoff er stoppet i HvIK. Michael er desuden stoppet som assistenttræner på U15. Vi vil gerne sende en stor tak til Peter H & Michael for den enorme indsats de har lagt i HvIK – både som trænere og aktive i sportsudvalget. Peter H har vi heldigvis stadig glæde af som assistenttræner på 1. division.

Vi er selvfølgelig utrolig kede af at måtte undvære disse store kapaciteter i HvIK. Hvis lysten og motivationen melder sig igen skal I vide at I alle er mere end velkomne. Vi arbejder på at finde en løsning, så vi kan videreføre den sportslige ledelse, og heldigvis har vi jo en flok super dygtige trænere, som kan hjælpe med dette på den korte bane.

Mvh bestyrelsen

Skriv et svar