Bestyrelsen

HvIKs bestyrelse 2021

Henrik Thomsen (formand) kontakt@hvik.dk
Martin Albeck (næstformand)
Gil Bjørn Mathiesen (kasserer) kasserer@hvik.dk
Jan Luplau
Thomas Hesselberg
Charlotte Nielsen (suppleant)

Skriv til hele bestyrelsen på bestyrelsen@hvik.dk