Ordensregler

Ordensregler for trænere, ledere, spillere og forældre i forbindelse med omklædning og
ophold på spillergangen.

1) Ishockeystave skal stilles på spillergangen eller i forrummet til omklædningsrummet. Det er
forbudt at have stave inde i omklædningsrummet.

2) Alt boldspil (bolde, puck, tape eller lignende) er forbudt i omklædningsrummet og på
spillergangen.

3) Vandkamp m.v. er forbudt i omklædningsrummet.

4) Omklædningsrummet efterlades altid i pæn stand, senest 30 minutter efter holdets aktivitet
er afsluttet. Gulvet fejes og affald smides i skraldespanden.

Brud på ordensreglerne vil resultere i hjemsendelse. Sker overtrædelsen af ordensreglerne
efter træning, vil man ligeledes blive sendt hjem og man vil blive udelukket for den kommende
træning eller kamp.

Det er en træner- og holdlederopgave at sikre at ovennævnte ordensregler overholdes.

Ved gentagne overtrædelser af samme person, vil sportsudvalget tildele personen en
karantæne.

I tilfælde af hærværk på brusere, installationer, inventar eller andet, vil skadevolderen, udover
en skærpet karantænestraf, blive mødt med et eventuelt erstatningskrav på det ødelagte.

Ordensreglerne gælder også for gæstende hold.