Ordensregler

Ordensregler for trænere, ledere, spillere og forældre i forbindelse med omklædning og
ophold på spillergangen.

1) Ishockeystave skal stilles på spillergangen eller i forrummet til omklædningsrummet. Det er
forbudt at have stave inde i omklædningsrummet.

2) Alt boldspil (bolde, puck, tape eller lignende) er forbudt i omklædningsrummet og på
spillergangen.

3) Vandkamp m.v. er forbudt i omklædningsrummet.

4) Omklædningsrummet efterlades altid i pæn stand, senest 30 minutter efter holdets aktivitet
er afsluttet. Gulvet fejes og affald smides i skraldespanden.

Brud på ordensreglerne vil resultere i hjemsendelse. Sker overtrædelsen af ordensreglerne
efter træning, vil man ligeledes blive sendt hjem og man vil blive udelukket for den kommende
træning eller kamp.

Det er en træner- og holdlederopgave at sikre at ovennævnte ordensregler overholdes.

Ved gentagne overtrædelser af samme person, vil sportsudvalget tildele personen en
karantæne.

I tilfælde af hærværk på brusere, installationer, inventar eller andet, vil skadevolderen, udover
en skærpet karantænestraf, blive mødt med et eventuelt erstatningskrav på det ødelagte.

Ordensreglerne gælder også for gæstende hold.

Print Friendly, PDF & Email

TAK TIL VORES SPONSORER