HvIk Elitepolitik
W1siziisijiwmjevmduvmdcvnheyddlrc3eymf9hdxrvahvzxzfflnbuzyjdxq?sha=778af23f89195c52
Formålet med elitepolitikken

Hvidovre Ishockey klub (HvIK) vil gennem arbejdet med elitepolitikken skabe et talent- og elitemiljø der hører til i den absolutte ishockeyelite i Danmark til gavn og glæde for den enkelte ishockeyspiller, talenterne samt holdene og sidst men ikke mindst klubben. I daglig tale omtaler vi det også som: 


Vi ønsker, at skabe talenter i verdensklasse!

Som et naturligt led i den ambition, vil vi sikre, at der opstilles planer og mål for den enkelte spiller, både på det personlige plan såvel på det uddannelsesmæssige og ikke kun for spillerens ishockeykarriere.


Elitepolitikken skal samtidig opfattes som en identitetsskaber og være rettesnor for et sportsligt kraftcenter, der bidrager til talentudviklingen gennem målrettede og strukturerede organisatoriske rammer, der opbygges helt nedefra og frem mod det færdige resultat.

Det er målet, at morgendagens stjerner og talenter skal kunne fastholdes i HvIK så længe som muligt og senere integreres hos relaterede samarbejdspartnere på eliteserieniveau.


Elitepolitikken skal være forankret i bestyrelsen og implementeres via Den Blå Transformation (DBT) i en sådan form så det sikres, at elitepolitikken angiver de pejlemærker, der klart og tydeligt angiver i hvilken retning vi ønsker den fælles fremtid.


Eliteishockey defineres som: Hold eller individuelle spillere, der træner målrettet og koncentreret, under iagttagelse af elitepolitikken og efter principperne i “Aldersrelateret Træningskoncept” (ATK) som er udarbejdet af Dansk Ishockey Union (DIU) og formuleret i DBT.Sportslig målsætning og mission med elitepolitikken

– At grundlaget for opfyldelsen af elitepolitikken realiseres gennem tilbud omkring den daglige træning i HvIK/Frihedens Idrætscenter, under faste trænerteams og faste træningsprogrammer rettet mod fælles hovedmål og delmål for året der kommer. Dette gælder SM, DM eller stræben efter at komme med på udvalgte unions- og landsholdssamlinger, spille landskampe og VM-turneringer under regi af Danmarks Ishockey Union.


– At trænerteamet skal kunne bistå med anden form for støtte og vejledning med hensyn til personlige og sociale opgaver, bopæls- og uddannelsesvejledning. At elitepolitikken baseres på de ressourcer som DIU og DIF vil kunne stille til rådighed via kraftcenteret.


– At HvIK til enhver tid skal forblive i TOP-4 i Danmark og ligeledes til enhver tid kvalificere os med samtlige hold til DM og / eller DM-kval i de rækker, hvor der spilles om mesterskaber (U13, U15, U17, U20, 1. division og damer).


– At elitepolitikken skal sikre, at vi vinder 2-3 DM-medaljer hvert år


– At elitepolitikken skal sikre, at talentudvikling og ”fødekæden” til stadighed vedligeholdes, så overgangen fra talent til elitespiller bliver så smidig og ubesværet som muligt


– At erfaringsudveksling trænerne imellem vil blive udbygget i takt med at politikken implementeres og tager form


– At trænere tilknyttet (HvIK) til enhver tid  pålægges at uddanne sig. Klubben vil løbende vurdere hvilke uddannelser og kurser, der kan understøtte og udbygge trænerens kompetencer, mht. træningsplanlægning samt kendskab til idrætspsykologi og ernæring, med det formål, at dygtiggøre den enkelte træner i sin daglige gerning og samtidig optimere den styrkelse, der ligger i erfaringsudvekslingen mellem trænerne.Implementering af elitepolitikken

Ansvaret for at føre elitepolitikken ud i livet ligger formelt hos bestyrelsen, men det daglige overordnede arbejde med gennemførelsen ligger hos Sportsudvalget.

Det er bestyrelsens ansvar at udfylde og implementere elitepolitikken i overensstemmelse med dens ånd.

De grundlæggende retningslinjer for implementeringen fremgår af dokumentet ”Hvidovre Ishockey Klub 

– Den Blå Transformation” der via Sportsudvalget i samarbejde med de enkelte trænere – yderligere specificeres for de enkelte årgange.

Herudover skal samtlige spillere, trænere og ledere af enhver art til enhver tid følge og agere ift. HvIKs etiske regler, i alt hvad de gør.


Udover hvad der direkte fremgår af elitepolitikken skal bestyrelsen samtidig sikre, at interessenter omkring talenterne eksempelvis forældre og øvrige ledere inddrages i talentarbejdet ligesom sportsudvalget, skal sikre, at der i den daglige træning er fokus på at udvikle følgende kompetenceområder:


– Udviklings/- og indlæringskompetence: Spilleren skal have viljen til at ændre sig og lære nye færdigheder både på det tekniske, motoriske, mentale som på det personlige plan


– Motorisk kompetence: Spilleren skal have kendskab til sin egen krop og dens muligheder samt evne at udføre bevægelsesmønstre i forhold til rytme, balance og koordination


– Social kompetence: Spilleren skal evne at omgås med andre og fungere i sociale netværk og spilleren skal ligeledes evne  at kommunikere med trænere, ledere og andre spillere m.fl.


Bestyrelsen og Sportsudvalget evaluerer løbende, at elitepolitikken fungerer efter hensigten og som en naturlig del af denne evaluering, løbende foretager ændringer / tilpasninger og/eller formulerer og igangsætter nye initiativer, der vil styrke elitepolitikken og dens formål.
Nærværende elitepolitik er ændret og godkendt af bestyrelsen, januar 2018.

W1siziisijiwmjivmduvmdqvbmc5ogmxzgyynf9cyw5uzxjfmtywedywmf9wef8ymdiylteuanblzyjdxq?sha=0be78c955f905083