Ordensregler
W1siziisijiwmjevmduvmdcvmjq0y3kzzjhxel91bnrpdgxlzf9kzxnpz25fmtffmv8ucg5nil1d?sha=1cfacec9ecc053ca
Ordensregler

Ordensregler for trænere, ledere, spillere og forældre i forbindelse med omklædning og ophold på spillergangen.


  1. Ishockeystave skal stilles på spillergangen eller i forrummet til omklædningsrummet. Det er forbudt at have stave inde i omklædningsrummet.
  2. Alt boldspil (bolde, puck, tape eller lignende) er forbudt i omklædningsrummet og på spillergangen.
  3. Vandkamp m.v. er forbudt i omklædningsrummet.
  4. Omklædningsrummet efterlades altid i pæn stand, senest 30 minutter efter holdets aktivitet er afsluttet. Gulvet fejes og affald smides i skraldespanden.


Brud på ordensreglerne vil resultere i hjemsendelse. Sker overtrædelsen af ordensreglerne efter træning, vil man ligeledes blive sendt hjem og man vil blive udelukket for den kommende træning eller kamp.


Det er en træner- og holdlederopgave at sikre at ovennævnte ordensregler overholdes.


Ved gentagne overtrædelser af samme person, vil sportsudvalget tildele personen en karantæne.


I tilfælde af hærværk på brusere, installationer, inventar eller andet, vil skadevolderen, udover en skærpet karantænestraf, blive mødt med et eventuelt erstatningskrav på det ødelagte.


Ordensreglerne gælder også for gæstende hold.

W1siziisijiwmjivmduvmdqvbmc5ogmxzgyynf9cyw5uzxjfmtywedywmf9wef8ymdiylteuanblzyjdxq?sha=0be78c955f905083