Ordensregler
W1siziisijiwmjevmduvmdcvnwnmdgw0bzfsal9xzwjwlm5ldf9yzxnpemvpbwfnzv8yxy5qcgcixv0?sha=aca8ccd498c7600f
Ordensregler

Ordensregler for trænere, ledere, spillere og forældre i forbindelse med omklædning og ophold på spillergangen.


  1. Ishockeystave skal stilles på spillergangen eller i forrummet til omklædningsrummet. Det er forbudt at have stave inde i omklædningsrummet.
  2. Alt boldspil (bolde, puck, tape eller lignende) er forbudt i omklædningsrummet og på spillergangen.
  3. Vandkamp m.v. er forbudt i omklædningsrummet.
  4. Omklædningsrummet efterlades altid i pæn stand, senest 30 minutter efter holdets aktivitet er afsluttet. Gulvet fejes og affald smides i skraldespanden.


Brud på ordensreglerne vil resultere i hjemsendelse. Sker overtrædelsen af ordensreglerne efter træning, vil man ligeledes blive sendt hjem og man vil blive udelukket for den kommende træning eller kamp.


Det er en træner- og holdlederopgave at sikre at ovennævnte ordensregler overholdes.


Ved gentagne overtrædelser af samme person, vil sportsudvalget tildele personen en karantæne.


I tilfælde af hærværk på brusere, installationer, inventar eller andet, vil skadevolderen, udover en skærpet karantænestraf, blive mødt med et eventuelt erstatningskrav på det ødelagte.


Ordensreglerne gælder også for gæstende hold.